Zad3

                Never    
Java
       
import java.lang.Math;
import java.util.Arrays;
import java.util.*;


public class Main
{
	public static void main(String[] args) {
		System.out.println("Hello World");
		zad3();
	}
	public static void zad3()
	{
	  Scanner sc = new Scanner(System.in);
	  int maxRepetLetter = 2; //Liczba powtórzeń litery przed zamianą na skróconą wersje
	  char[] tmpLetter = new char[1]; //Sprawdzana nowa litera
	  int tmpCount = 0; //Licznik powtórzonej litery
	  int C =-1;
	  do
	  {
	    System.out.println("Podaj liczbę zestawów [1;50]");
	    C = sc.nextInt();
	  }while(C<1 || C>50);
	  C++;
	  String[] longText = new String[C];
	  String[] shortText = new String[C];
	  for(int i=0; i<C; i++)
	  {
	    longText[i] = sc.nextLine();
	  }
	  for(int i=0; i<C; i++)
	  {
	    shortText[i] = "";
	  }
	  for(int i=1; i<C; i++)
	  {
	    for(int iText = 0; iText < longText[i].length(); iText++)
	    {
	      if(iText == 0)
	      {
	        tmpLetter[0] = longText[i].charAt(0);
	        tmpCount++;
	      }
	      
	      else if(tmpLetter[0] == longText[i].charAt(iText))
	      {
	        tmpCount++;
	      }
	      else if(tmpLetter[0] != longText[i].charAt(iText))
	      {
	        if(tmpCount<=maxRepetLetter)
	        {
	          for(int repetLetter = 0; repetLetter < tmpCount; repetLetter++)
	          {
	            shortText[i] += Character.toString(tmpLetter[0]);
	          }
	        }
	        else
	        {
	          shortText[i] += Character.toString(tmpLetter[0]);
	          shortText[i] += Character.toString((char)(tmpCount+'0'));
	        }
	        tmpCount=1;
	        tmpLetter[0] = longText[i].charAt(iText);
	      }
	    }
	    if(tmpCount<=maxRepetLetter)
      {
        for(int repetLetter = 0; repetLetter < tmpCount; repetLetter++)
        {
          shortText[i] += Character.toString(tmpLetter[0]);
        }
      }
      else
      {
        shortText[i] += Character.toString(tmpLetter[0]);
        shortText[i] += Character.toString((char)(tmpCount+'0'));
      }
	  }
	  for(int i=1; i<C; i++)
	  {
	    System.out.println(shortText[i]);
	  }
	}
}

Raw Text