Untitled

                Never    
HTML
       
<html>
<!-- Komentarz -->
<head>
	<meta http-equiv="content-type" content="text/html" ; "charset=utf-8">
	<meta http-equiv="content-language" convent="pl">
	<!-- część nagłówkowa -->
	<title>
	Pierwsza strona www w jezyku html - Michał Przysiężny
	</title>

</head>


<body>

	<!-- body background="#5868dd" kolor tła-->
	<a herf="media/sciezka8.mp3">muzyka</a>
	<!-- widoczne elementy na stronie - ciało-->
	Pierwsza strona www w jezyku html - Michał Przysiężny <br>
	ĄŻŚŹĆŁÓĘ
	ążśźćłóę <br>
	<><>
	©&reg:&amp :#<br>
	<hr>
	<p>To jest znacznik p - akapit treści. </p>
	<p>To jest akapit treści - 2 akapit treści </p>
	<div>blok wyszczególniony na stronie</div>
	<div>blok wyszczególniony na stronie</div>
	<div>blok wyszczególniony na stronie</div>
	<h1>znacznik h1 np. dla tytułów</h1>
	<h2>znacznik h2</h2>
	<h3>znacznik h3</h3>
	<h4>znacznik h4</h4>
	<h5>znacznik h5</h5>
	<h6>znacznik h6</h6>
	<hr>
	<font size="1">Rozmiar 10 px.</font><br>
	<font color="#ac45bd">fioletowy</font><br>
	<font color="red">czerwony</font><br>
	<font face="Verdana">verdana</font><br>
	<font face="arial">arial</font><br>
	<font face="tahoma"><b>pogrubiona tahoma</b></font><br>
	<hr>
	Listy nieuporządkowane<br>
	<ul>
	<li>pierwszy</li>
	<li>drugi</li>
	<li>trzeci</li>
	</ul>

	<ul type="square">
	<li>pierwszy</li>
	<li>drugi</li>
	<li>trzeci</li>
	</ul>

	<ul type="circle">
	<li>pierwszy</li>
	<li>drugi</li>
	<li>trzeci</li>
	</ul>
	<hr>
	Listy uporządkowana<br>
	<ol>
	<li>pierwszy</li>
	<li>drugi</li>
	<li>trzeci</li>
	</ol>
	<ol type="I">
	<li>pierwszy</li>
		<li>drugi</li>
		<li>trzeci</li>
		</ol>
		<ol type="A">
		<li>pierwszy</li>
		<li>drugi</li>
		<li>trzeci</li>
		</ol>
		<ol type="a">
		<li>pierwszy</li>
		<li>drugi</li>
		<li>trzeci</li>
		</ol>
		<ol start="7">
		<li>pierwszy</li>
		<li>drugi</li>
		<li>trzeci</li>
		</ol>
		<br>
		<hr>
			Listy mieszane<br>
		<ul>
     <li>pierwszy</li>
     <li>drugi</li>
      <ul>
      <li>abc</li>
       <ol>
       <li>pierwszy</li>
       <li>drugi</li>
       <li>trzeci</li>
       </ol>
      <li>xyz</li>
		</ul>
		</ul>
		<hr>
		<ol type="A">
			<li>Tczew
				<ul>
					<li>City</li>
					<li>United</li>
				</ul>
			</li>
				
			<li>Malbork</li>
				<ul type="square">
					<li>Centrum</li>
				</ul>
			<li>Sopot</li>
		</ol>
</body>

<!-- komentarz (nie widoczny)-->

</head>

</html>