Lab 8 backup

                Never    
C
       
//Розробити розклад бронювання місць в готелі, що забезпечив би найбільший прибуток його володарю. Менеджер готелю бронює місця на підставі отриманих замовлень з різними датами приїзду та від'їзду. Кожне бронювання номерів приносить прибуток, який залежить від типу клієнта (студент, службовець, підприємець тощо). Застосувати алгоритм Дейкстри та подати замовлення у вигляді дуги графа, що з'єднує вершини, які відповідають датам приїзду та від'їзду гостей. Вхідні дані та результати розв'язння задачі подати у текстових файлах.

//вписываешь тип посетителя, даты заезда, и создаешь более выгодный путь

#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>
//#include<conio.h>

#define infinity 999

int p[31][31];       //graph array
int u = 0 ;
int dist[31];

struct print{
  int arrive;
  int depart;
  int type;
};


void dij(int n,int v,int cost[31][31],int dist[])
{
  int i,count,w,flag[31],min;
  for(i=1;i<=n;i++){
    flag[i]=0;
    dist[i]=cost[v][i];
  }
  count=2;
  while(count<=n)
  {
    min=99;
    for(w=1;w<=n;w++)
      if(dist[w]<min && !flag[w]){
        min=dist[w];
        u=w;
      }
    flag[u]=1;
    count++;
    for(w=1;w<=n;w++)
      if((dist[u]+cost[u][w]<dist[w]) && !flag[w])
        dist[w]=dist[u]+cost[u][w];
  }
}

int main() {
  
  int ammount_v = 0;
  printf("Input ammount of visitors:");
  scanf("%d", &ammount_v);
  
  int edges = ammount_v;
  
  printf("\nGraph:\n");
  
  for (int i=1;i<=31;i++) {
    for (int j=1;j<=31;j++){
      p[i][j]=999;
      printf("%d ", p[i][j]);
    }
    printf("\n");
  }
  
  
  printf("\nAmmount of edges: %d\n", edges);
  
  printf("Type of visitors:\n1.Student - 100 uan/night\n2.Worker - 200 uan/night\n3.Businessman - 400 uan/nigt\nDates of next visitor should be out of range pervious(only same arrive date)\n");
  
  int type = 0;
  int arrival = 0;
  int departure = 0;
  
  int arrivals[100];
  int departures[100];
  int c = 0;
  
  for(int i=0; i<edges; i++){
    printf("\nInput type of visitor(1 - student; 2 - worker; 3 - businessman): ");
    scanf("%d", &type);
    if(type == 3){
      type = 4;
    }
    printf("Input arrival date(from 1 to 30, != departure date of previous visitors):");
    scanf("%d", &arrival);
    printf("Input departure date(from 2 to 31, != arrival date):");
    scanf("%d", &departure);
    p[arrival][departure] = type;
    arrivals[c] = arrival;
    departures[c] = departure;
    c++;
  }
  
  printf("\nEdited graph:\n");
  
  for (int i=1;i<=31;i++) {
    for (int j=1;j<=31;j++){
      printf("%d ", p[i][j]);
    }
    printf("\n");
  }
  
  int n = 31;
  int z = 0;
  int number = 0;
  int step = 1;
  
  
  FILE *file;
  file = fopen("/Users/andrew/Desktop/Прога/Lab 8 Kovaluk/Lab 8 Kovaluk/lab8.txt","w");
  
  
  for(int i=0; i<ammount_v; i++){
    if(arrivals[i]!=arrivals[i-1]){
      
      printf("\n\nStep %d", step);
      step++;
      
      printf("\nDestination from date %d:",arrivals[i]);
      number = arrivals[i];
      dij(n,arrivals[i],p,dist);
      
      int counter = 0;
      
      struct print print_arr[31];
      struct print *p = print_arr;      //указатель на массив структур
      
      float kostyl[93];       //сохраняет цену поездки каждого клиента с одного числа
      int j = 0;
      printf("\nShortest path:\n");
      for(int i=1;i<=31;i++){
        if(i!=arrivals[i]){
          if(dist[i]!=999){
            printf("%d->%d,type=%d\n",number,i,dist[i]);
            print_arr[j].arrive = number;
            print_arr[j].depart = i;
            print_arr[j].type = dist[i];
            counter++;
            kostyl[j] = (i-number)*dist[i];
            j++;
            z = z+3;
          }
        }
      }
      
      
      float max = kostyl[0];
      int best = 0;
      char equal[] = "Variants are equal\n";
      for(int i = 0; i < counter; i++)
      {
        if(kostyl[i] > max)
        {
          max = kostyl[i];
          best = i;
        }
        else if(kostyl[counter-1] == max){
          printf("Variants are equal or there is the only one(amount of money will be the same)\n");
          max = infinity;
        }
      }
      char text[] = "Best choice will give: ";
      char uan[] = "uan";
      char n[] = "\n";
      
      if(max!=infinity){
        printf("\nBest choice will give: %f uan\n", max*100);
      
        fwrite (&text, 24, 1, file);      //printing into the text file
        fprintf(file,"%f", max*100);
        fwrite (&uan, 3, 1, file);
        fwrite (&n,2, 1, file);
        fwrite (&n,2, 1, file);
      
        printf("Choice is: %d -> %d,uan/night = %d00\n", print_arr[best].arrive, print_arr[best].depart, print_arr[best].type);
        char next[] = " -> ";
        char cost[] = " cost = ";
      
      
        fprintf(file,"%d", print_arr[best].arrive);
        fwrite (&next, 3, 1, file);
        fprintf(file,"%d",print_arr[best].depart);
        fwrite (&cost, 7, 1, file);
        fprintf(file,"%d",print_arr[best].type);
        fwrite (&n, 2, 1, file);
      }
      
      else if(max == infinity){
        fwrite (&equal, 20, 1, file);
        printf("Choice is: %d -> %d,uan/night = %d00\n", print_arr[best].arrive, print_arr[best].depart, print_arr[best].type);
        char next[] = " -> ";
        char cost[] = " cost = ";
        
        
        fprintf(file,"%d", print_arr[best].arrive);
        fwrite (&next, 3, 1, file);
        fprintf(file,"%d",print_arr[best].depart);
        fwrite (&cost, 7, 1, file);
        fprintf(file,"%d",print_arr[best].type);
        fwrite (&n, 2, 1, file);
        
      }
    }
    
  }

  
  
   fclose(file);
  

  return 0;
}

Raw Text